Op deze website vindt u informatie over de huisartsenpraktijk.

Indien u vragen heeft die niet beantwoord worden met de informatie op deze site kunt u altijd contact met ons opnemen.

Onze assistente staat u graag te woord.

Corona-virus

We volgende de geldende Corona regels. Hierdoor is er helaas minder plek op het spreekuur. Door meer gebruik te maken van telefonische consulten en de mogelijkheid te communiceren en foto's te sturen via mijngezondheid.net proberen we u toch zo goed mogelijk te helpen. Mensen met luchtwegklachten worden alleen gezien als dat na overleg met de assistente echt nodig blijkt. Bel eerst voor u langs gaat.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Blijf thuis bij klachten:

  verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen met verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).

 • Laat u bij twijfel testen bij de GGD.
 • Of blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
 • Bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt.
 • Bent u ouder dan 70, heeft u een chronische ziekte of minder weerstand?

  Bel dan direct uw huisarts of huisartsenpost als u:

 • koorts heeft (meer dan 38 graden)
 • en hoest of moeilijk ademt.
 • Ga niet naar de huisarts toe. Uw huisarts vertelt aan de telefoon wat u moet doen. U moet misschien getest worden of naar het ziekenhuis.

  Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.


  Aanbod


  Naast het basisaanbod huisartsenzorg, kunt u bij ons ook terecht voor de volgende zaken, zoals:

  • kleine chirurgische verrichtingen, zoals (huid)plekjes weghalen
  • gynaecologische verrichtingen: oa spiraaltje plaatsen, uitstrijkje
  • ECG (hartfilmpje)
  • bloeddrukcontrole (en zonodig 24 uurs bloeddrukmeting)
  • POH ggz spreekuur
  • diabetes controle
  • wratten aanstippen
  • screening op slaapapnoe


  Inschrijven


  Inschrijven als nieuwe patient

  De praktijk is, vanwege de corona drukte, tijdelijk gesloten voor inschrijving van nieuwe patienten. We zullen op deze plek laten weten zodra het weer mogelijk is om u in te schrijven.

  Wij vragen u het inschrijfformulier via deze link uit te printen, in te vullen en persoonlijk in te leveren in de praktijk. WIj moeten namelijk ook uw identiteit vaststellen aan de hand van een ID bewijs. Bel eerst voor u langs gaat.

  Het inschrijfformulier is natuurlijk ook bij ons aan de balie verkrijgbaar. Geeft u ook even aan uw vorige huisarts door dat u zich bij ons heeft aangemeld? Dit is nodig om uw dossier naar onze praktijk te laten verzenden.


  Medische gegevens beschikbaar stellen via LSP

  Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt en hier toestemming voor geeft. Om toestemming te geven kunt u het formulier via deze link uitprinten, invullen/ondertekenen en inleveren bij onze praktijk. Bent u nieuwe patient? Dit formulier is ook onderdeel van ons inschrijvingsformulier.

  In deze folder: “Jouw medische gegevens beschikbaar via het LSP” leest u hoe dit allemaal werkt en hoe u hiervoor toestemming kunt geven.

  Via de website ikgeeftoestemming.nl is het ook mogelijk om zorgverleners toestemming te geven met behulp van uw DigID en SMS.


  Herhaalrecept


  Herhaalrecepten kunt u telefonisch aanvragen bij de assistente of via deze link en in de regel na 2 werkdagen ophalen bij de apotheek.

  Op dagen dat de praktijk gesloten is kunnen de door u aangevraagde herhaalrecepten niet nagekeken en doorgestuurd aan de apotheek. Houdt u daar alstublief rekening mee.

  Praktijkinformatie


  Openingstijden

  De praktijk is geopend op de volgende dagen en tijden:
  Dag Openingstijden Arts aanwezig
  maandag 08:00-17:00 Dr. Valkenburgh
  dinsdag 08:00-17:00 Dr. Elferink
  woensdag 08:00-17:00 Dr. Valkenburgh
  donderdag 08:00-17:00 Dr. Elferink
  vrijdagochtend 08:00-12:00 Dr. Valkenburgh
  vrijdagmiddag gesloten

  Voor spoedeisende zaken
  kunt u contact opnemen
  met huisartspraktijk De Eik

  074-2914800

  Eikstraat 13-1, 7556 TV Hengelo Ov.

  zaterdag gesloten
  zondag gesloten

  Afwezigheid

  De huisartsenpraktijk is soms gesloten wegens nascholingen, afwezigheid na nachtdienst op de huisartsenpost of vakantie. Mocht u op de data waarop de praktijk gesloten is reeds een afspraak hebben staan met de praktijkverpleegkundige of POH-GGZ dan gaat deze wel gewoon door. Bij afwezigheid wordt waargenomen door collega-huisartsen in Hengelo. U hoort op de telefoonbeantwoorder wie u kunt bellen, voor zaken die niet kunnen wachten.

  Hieronder vindt u de komende data waarop de praktijk gesloten is of wordt waargenomen:
  Periode Mededeling
  2 december 2021

  Waarneming voor de patiënten met achternaam beginnend met A t/m K door Huisartspraktijk de Eik

  074-2914800

  Waarneming voor de patiënten met achternaam beginnend met L t/m Z door Huisartspraktijk Nap en Kerkhof

  074-2424449

  27 t/m 31 december 2021

  Waarneming voor alle patiënten door Huisartspraktijk de Es

  074-2913840

  Spreekuur op afspraak

  Dagelijks kunt u, na telefonisch een afspraak te hebben gemaakt, bij ons terecht op het spreekuur.

  In principe wordt per consult 10 minuten ingepland. Wij proberen ons daar ook aan te houden, om de wachttijd voor u als patiënt te beperken. Dit is meestal voldoende om één klacht te behandelen.

  Indien u denkt meer tijd nodig te hebben (bijvoorbeeld bij meerdere klachten), vraagt u dan alstublieft om een dubbel consult of overleg met de assistente. Zij kan een goede inschatting maken hoeveel tijd u nodig heeft.

  Wij streven ernaar u, indien nodig, dezelfde dag op het spreekuur te kunnen zien. U kunt ons helpen door voor 10.00 te bellen als u een afspraak wilt maken. De assistente vraagt u naar de reden van het consult. Onze assistentes zijn getraind om de medische urgentie van uw klacht in te kunnen schatten.

  Wegblijftarief: Als u een afspraak heeft maar toch verhinderd blijkt, meldt het dan uiterlijk 24 uur vantevoren telefonisch aan de assistente. Dit voorkomt dat andere patienten onnodig lang op een afspraak moeten wachten. Mocht blijken dat u herhaaldelijk niet verschijnt op een afspraak zonder tijdige afmelding, dan krijgt u een factuur voor het wegblijftarief van 25 euro per gemiste afspraak.

  Huisbezoek

  Het beste kunnen we uw klachten onderzoeken en behandelen op de praktijk, in verband met de daar aanwezige voorzieningen. Indien u vanwege medische redenen niet naar de praktijk kunt komen voor een consult, kan er in overleg besloten worden dat de dokter bij u thuis komt.

  De visites worden in principe gepland tussen 12:00 en 14:00, tenzij het een spoedvisite betreft.

  Graag voor 10:00 bellen als u een visite wilt aanvragen voor dezelfde dag.

  Mocht u een visite na ziekenhuisopname op prijs stellen, wilt u dit dan aan de assistente kenbaar maken?

  Onderzoeksuitslagen

  De huisarts beoordeelt alle onderzoeksuitslagen. Voor het opvragen van uitslagen kunt u contact opnemen met de assistente, zij kan u antwoord geven op uw vragen.


  Medewerkers

  C. Elferink, huisarts

  Aanwezig in de praktijk op dinsdag, donderdag en om de week op vrijdagochtend

  E. Valkenburgh, huisarts

  Aanwezig in de praktijk op maandag, woensdag en om de week op vrijdagochtend

  Carla Wessendorp, assistente

  Op maandag, woensdag en donderdag in de praktijk werkzaam

  Ramona Wijnsma, assistente

  Op alle dagen behalve woensdag werkzaam

  Fredryke Selen, POH GGZ

  Aanwezig in de praktijk op maandag

  Jolanda Alferink, POH ouderenzorg

  Aanwezig in de praktijk op donderdag

  Carla de Graaf, longverpleegkundige

  Aanwezig in de praktijk op maandag

  Els Fokkert, praktijkverpleegkundige

  Aanwezig in de praktijk op donderdag

  Judith Oude Lansink, praktijk-manager

  Aanwezig in de praktijk op dinsdag

  Amber, doktersassistente in opleiding

  Aanwezig in de praktijk op dinsdag en woensdag

  Patienttevredenheid

  Uw mening telt!

  Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u. Uw mening over de praktijk is daarom heel belangrijk. Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is. U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt. Dit onderzoek wordt anoniem uitgevoerd, wij weten dus niet wie de vragenlijst invult.

  De vragenlijsten maken deel uit van onze praktijkaccreditering, waarmee we de zorgverlening en praktijkvoering laten toetsen door een onafhankelijke partij (NPA). Wees vooral eerlijk, want daar helpt u de praktijk het beste mee!

  Via onderstaande links komt u bij de vragenlijsten. Er zijn 3 verschillende lijsten:

  Vragenlijst betreffende dhr. E. Valkenburgh: klik hier.

  Vragenlijst betreffende mw. C. Elferink: klik hier.

  Vragenlijst betreffende de praktijk: klik hier.

  Zo werkt het: Klik op de door u gekozen link; Klik op Vragenlijst starten; Klik op een hoofdstuk om te beginnen met invullen; Klaar? Klik het volgende hoofdstuk aan; Boven de vragenlijst kunt u precies zien hoeveel vragen u heeft ingevuld, en hoeveel nog niet.

  Wilt u meer weten over het belang van praktijkaccreditering voor u als patiënt? Klik hier. De verbeteracties die uit de antwoorden naar voren komen zullen worden gepubliceerd op onze website.

  Hartelijk dank voor uw medewerking!

  Voor uitkomsten uit de patienttevredenheids enquete 2020 kunt u hier klikken.

  Klacht?

  De zorgverleners van onze huisartsenpraktijk doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig verloopt het contact tussen patiënt en zorgverlener meestal naar ieders tevredenheid.

  Toch kan het gebeuren dat u als patiënt ontevreden bent over het handelen van de zorgverleners in onze huisartsenpraktijk. U kunt hier op verschillende manieren iets mee doen.

  1. In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bij voorkeur horen wij bij het maken van een afspraak dat u een klacht wilt bespreken, zodat wij voldoende tijd kunnen inplannen voor het gesprek.

  2. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Dit klachtenformulier kunt u afhalen aan de balie van de praktijk. De klacht wordt dan door de huisartsenpraktijk zelf behandeld.

  3. Als de uitkomsten van het gesprek met de huisarts of de klachtenbehandeling door de huisartsenpraktijk zelf niet naar uw tevredenheid verlopen, dan kunt u een klacht indienen via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld.

   Hoe u een klacht bij “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” kunt indienen, leest u op de website khtwente.nl/.

  Privacyverklaring

  De privacyverklaring van onze praktijk kunt u inzien door op deze link te klikken: privacyverklaring

  Locatie


  Medisch Centrum Hengelo
  Lodewijkstraat 61 7553 LN Hengelo Ov.
  074-2917400

  Contact

  Lodewijkstraat 61 7553 LN Hengelo Ov.
  074-2917400

  Wij zijn ook bereikbaar via mijngezondheid.net.